Historie firmy

V roce 1997 byla založena firma Luděk Šindler, která začala provádět stavební práce pro SBD Stavbař v Opavě, Rozvoj SBD v Opavě, Santa nápoje a.s. Krnov (nyní Kofola a.s.), Otickou pekárnu, Radio Hellax - obch. dům Pasáž v Opavě a jiné drobné investory.

V roce 2001 se změnila právní forma firmy Luděk Šindler - fyzická osoba na firmu ŠINDLER LUDĚK s.r.o. - právnický subjekt. Firma ŠINDLER LUDĚK s.r.o. pokračuje v tradici firmy Luděk Šindler, která prováděla správu bytového fondu a stavební práce v provozovnách firem. Mezi naše vážené a významné zákazníky, kde provádíme správu a údržbu bytového fondu patří Rozvoj SBD v Opavě, SBD Stavbař v Opavě, SBD Poruba v Ostravě, BD Bejdové v Ostravě a spousta SVJ v Ostravě i Opavě. Mimo tyto velké a vážené odběratele provádíme i výstavbu a rekonstrukce RD, stavební úpravy objektů firem, stavební úpravy bytů pro soukromé investory.

V roce 2003 jsme jako firma chtěli zákazníkům dokázat, že jsme kvalitní firma, která má zpracované systémy a používá je v praxi. Rozhodli jsme se pro certifikaci ISO 9001, kterou jsme zdárně zavedli v lednu 2004. Od toho roku máme v naší firmě pravidelné interní audity, pravidelné dozorové audity a recertifikace.

V roce 2005 jsme rozšířili činnost firmy o vnitrostátní a mezinárodní autodopravu, a nakládání s odpady vyjma nebezpečných. Snažíme se jít s dobou a tak naše původní heslo: "Náš zákazník, náš pán", jsme přehodnotili a vybrali jsme nové heslo, které by mělo lépe a přesněji formulovat náš vztah k zákazníkům, a to :"Náš zákazník, náš spolutvůrce díla". Zákazník by nám měl sdělit své požadavky a očekávání a my jakožto odborníci, bychom měli vše zhodnotit, vybrat nejvhodnější systémy, materiály a dodavatele, porovnat hodnoty cen a kvality, zkonzultovat výběr s investorem a především kvalitně dílo zrealizovat. Spokojenost by měla být oboustranná, proto včasná a jasná komunikace mezi smluvními stranami by měla zamezit nepříjemným a případně vleklým sporům těchto stran. Proto si myslíme, že náš zákazník není jen pán, ale pro nás je spolutvůrce díla a rovnocenným partnerem.

Záměr firmy není neustále zvyšovat obraty, ale zefektivňovat poměr vstupů a výstupů. Naším trendem je tzv. "Štíhlá firma", což znamená neustálé zdokonalovat proces řízení, plynulost toků, minimalizovat ztráty, neustále se zlepšovat, vzdělávat pracovníky, vytvářet si univerzální pracovníky a nejen pracovníky na jednotlivé druhy práce.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Telefon: 553 650 976
Email: info@sindler-sro.cz